Nanotechnologia - artykuły dla przemysłu, handlu i uslug oraz rzemiosła - Nano lakowanie powierzchni & środki czyszczące z handlu

 Nanotechnologia Przemysł

IBC KonteneryWiele naszych produktów może być przerabiane w materiałach surowych, co podnosi długoletność produktu, a także jego wartości. Dla przemysłu napełniami 200 litrów beczki i 1000 litrów ibc kontenery.

Specjalnie dla przemysłu tekstylnego, tworzyw sztucznych czy przemysłu budowlanego przynoszą nasze produkty zalety podnoszące wartość tworzyw czy na rynku konkurencyjnym.

Udzielmy porad jak wspólnie możemy podnieść wartość pańskiego produktu.


 Przedsiębiorstwa przeróbki / przedsiębiorstwa usługowe

BeczkiTakże i w tym zakresie istotną rzeczą jest możliwość odróżnienia się od konkurencji.

Wszystko jedno czy jako zentrum tekstylne chcemy zwięszyć nasz asortyment, czy jako budowlaniec nie tylko dom wybudować, ale go natychmiast pokryć (zalakować). W tym wypadku jest się krok do przodu w stosunku do konkurencji.

Tutaj proponujemy również wszystkie wielkości wiązek.


 Miasta - komuny - gminy

Miasta, komuny czy gminy mają często duże wydatki jeżeli chodzi o utrzymanie czystości w miastach.

Parę przykładów:

  • Usunięcie grafiti
  • Czyszczenie puplicznych toalet
  • Czyszczenie świateł i znaków drogowych

Przez nasze specjalne Nano produkty w zakresie oczyszczania i pokrycia, można zaoszczędzić do 90 % wszystkich kosztów. Nie są więcej potrzebne drogie i szkodliwe dla środowiska śdrodki czyszczące. Długoczasowe zalakowanie przynosi tą zaletę, że do czyszczenia wystarczy tylko woda lub wilgotna szmatką.

Także pomocą jest dla gminy przy zwalczaniu bezrobocia. Jeżeli każda gmina zleci 3 bezrobotnym pokrycie i czyszczenie publicznych budynków, może tym spodobem stworzyć nowe miejsca pracy. Potrzeba w tym zakresie jest bardzo duża i w każdej chwili udzielimy porady.

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions