Nanotechnologia - artykuły dla przemysłu, handlu i uslug oraz rzemiosła - Nano lakowanie powierzchni & środki czyszczące z handlu

Nanotechnologia Pokrycie
Włókna & skóry
Szkła & ceramiki
Szyb okiennych
Betonu & spodu
Szyb samochod.
Nano multi pianka
Lakieru samochod.
Drzewa & Kamienia
Felg (alu & metalu)
Tworzyw sztucznych
Chrom i met. szlach.

Nanotechnologia Przeciw zaparowywaniu
Szyb samochod.
Tworzyw sztuczn.

Nanotechnologia Antystatyka
Laminatu
Meble politurowane

Oczyszczacz
Szyb okiennych
Szyb samochod.
Szkła & ceramiki
Włókna & skóry
Felg (alu & metalu)
Drzewa & Kamienia
Uniwersalny d pojaz.
Brutalo-oczyszczacz
Dywanów/wykładzin

Pielęgnacja
Gum
Broni
Monitorów
Steel Protec
Kołowrotka od wędki
 Nanotechnologia

Nanotechnologia zajmuje się wytwarzaniem, badaniem i używaniem wyjątkowo małej strukltury. Wyraz "nano" wywodzi się z greckiego i oznacza "krasnal". Jeden nanometer (nm = miliardowa cząsteczka metra) jest milionowa cząstka milimetra i odpowiada ok. dziesięciotysięcznej sile ludzkiego włosa, dlatego znajdujemy się już w obrębie atomów i molekuli. Na tej długości można ułożyć cztery do sześciu atomów obok siebie. Nanotechnologi partykuły (cząstki) lub polymere (cząstki mniejższe od 100 nm) są podstawą Nanotechnologi. Przez dokładną rozbudowę materiałów na atomowym poziomie jak również używanie szczególnych fenomenów, które w tej małej podziałce występują i otwierają wielką obfitość możliwości dla prawie wszystkich zakresów jak energia i technika środowiska, zakresy techniki gospodarczej, medycyna, farmacja. Na atomowym poziomie nie ma granic między chemią, bioliogią i fizyką, to wszystko utworzy przekrój poprzeczny technologi, to znaczy w wielu branżach nie występuje więcej odgraniczanie się.

Nano element sturkturowy jest w stosunku wielkości do piłki, jak piłka do ziemi.
Nano element sturkturowy jest w stosunku wielkości do piłki, jak piłka do ziemi.

nanometer (nm = miliardowa cząsteczka metra)W zakresie atomowym zdobywa efekt kwantowy (kwant: jako cząsteczki zdobytych jednostek enregi pola fizikalnego) lub mechanika kwantowa (mechanika, która uwzględnia strukturę kwantową energi) dużą uwagę, właśnie w ultra cieńkim pokryciu. Wszystko jedno, czy w gospodarce domowej, branży samochodowej, technice samolotowej, tworzyw/materiałów, branży komputerowej, nano cząsteczki umożliwiają odporność przed rwaniem czy zarysowaniem, dają długotrwającą ochronę przed rdzą i wyjątkowe właściwości poślizgowe.

Jeżeli nie zorganizowane cząstki okrążamy w materiały, to mówimy o strukturowanym miejscu dla atomu tam gdzie się powinien znajdować, także niemożliwe będzie możliwe. Kontrolująco i przylegle uporządkowane otrzymują materiały nową moc. Procesy produkcyjne będą łatwiejsze, tańsze i przyjemniejsze dla środowiska naturalnego. Nanotechnologia zmusza cząstki, przez prąd, magnetyzmus czy chemie, do samodzielnego uporządkowania się. W tym przypadku sama natura daje najlepszy przykład: komórki i ich funkcjonowanie. Więc celem Nanotechnologi jest samodzielne uporządkowywanie się cząstek, a nie przestawianie ich przez rękę chłowieka. Cząsteczki te powinny się również według możliwości same produkować, co się już udało japońskim uczonym.

Nanotechnologia będzie obecna w przyszłości przez następne dziesiątki lat i otworzy nowe potencjały na rynku. W kręgach ekspertów i mediach jest Nanotechnologia opisywana jako rozwiązanie 21 stulecia. W szerokim zakresie są popierane badania w formie projektów między publicznymi urządzeniami do badań i przedsiębiorstwami przemysłu. Istnieją specjalne kompetentne centrale, które odróżniają się specjalnościami tematyki. Te centrale mają swoje sieci w np. dużych przedsiębiorstwach, szkołach wyższych, uniwersytetach, instytutach do badań, izbach handlowych.

Nanotechnologia
Lotusefekt
Funkcjonowanie
Nanotechnologia
Walor wiadomości

Zentrala/Hurtownia
Przemysł
Rzemiosło
Partnerzy dystrybucyjni

Inofomacje
OGP
Ceny
Własna marka

Infromacja
Kontakt
Metryka
My o nas
Strona startowa
Ogólne instrukcje

Produkty specjalne
Statki/łodzie
Outdoor-Spray
Części wymienne
Niszczące roztocza
Przeciw zamarzaniu
3 ochrona okularów
Gumka do ścierania brudu
 
 Last Update: 24.06.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions