Nanotechnologia - artykuły dla przemysłu, handlu i uslug oraz rzemiosła - Nano lakowanie powierzchni & środki czyszczące z handlu

 OGP - Nanotechnologia ogólnie

Tutaj znajdują się najczęściej stawiane pytania do tematu Nanotechnologia.


 OGP - Nanotechnologia ogólnie


Pytanie:
Co to jest Nanotechnologia ?

Odpowiedź:
Nano element sturkturowy jest w stosunku wielkości do piłki, jak piłka do kuli ziemskiej.

Nanotechnologia

Nanotechnologia bazuje w większości na super cząsteczkach chemicznych z syntesą i zastosowaniem kompleksów molekularnych, objęty wysoko molekularnym agregatem. Ma się nadzieje zastosowania Nanotechnologi przy robotach, sensorach, technice procesowej, biotechnologi i medycynie. Nanotechnologia zajmuje się więc mikroskopijnie małymi strukturami. Rzeczą Nanotechnologi jest celowa rozbudowa najmniejszej jednostki strukurowej i cząsteczki ze skrzynki budowlanej systemu okresowego elementów i tym samym zaopatrzenia w nowe właściwości materiałów do budowy mikroskopijnych urządzeń i całych systemów.

Nanotechnologia otwiera całkem nowe możliwości zastosowania, których właściwości pokrytych materiałów/powierzchni zostaną rewolucyjnie zmienione.

Top


Pytanie:
Można Nano pokrycie usunąć ?

Odpowiedź:
Tak, wszystkie produkty można mechaniczne wytrzeć. Przy pokryciu betonu/podłoża okazuje się to jednak trudniejsze.

Top


Pytanie:
Czy może być przerwany porost glonów ?

Odpowiedź:
Porost glonów jest uzależniony od rodzaju skały i jej umieszczenia i jest możliwe jego bardzo duże zmniejszenie lub całkowite przerwanie.

Top


Pytanie:
Są Nano produkty szkodliwe dla zdrowia ?

Odpowiedź:
Przy prawidłowej przeróbce i zahartowaniu Nano pokrycia, nie wastępują żadne działania szkodzące zdrowiu. Jednak powinno się uważać, żeby produkty te nie dostały się do rąk dziecka.

Top


Pytanie:
Jak długo działają Percenta Nano produkty ?

Odpowiedź:
To jest zależne od rodzaju powierzchni. Proszę zobaczyć pod walorem wiadomości.

Top


Pytanie:
Co robić jeżeli powłoka została uszkodzona ?

Odpowiedź:
Uszkodzone miejsca mogą być łatwo naprawione przez nowe pokrycie Nano-powłoką.

Top


Pytanie:
Czy jest pokrycie szkodliwe dla naszej skóry ?

Odpowiedź:
Nano pokrycie zostało przetestowane w niezależnym instatucie na zachowanie się do żywności i zostało ocenione jako nie szkodliwe.

Top


Pytanie:
Wydzielają Percenta produkty szkodliwe składniki ?

Odpowiedź:
Nie, wyjątkiem jest jedynie isopropanol. Isopropanol jest allkoholem. Nasze produkty jednak w większości są na bazie wodnej.

Top


Pytanie:
Dostają się jakiekolwiek szkodliwe składniki do wody ?

Odpowiedź:
Nie! Dlatego można np. pokrycie szkła & ceramiki użyć do akwarium.

Top


Pytanie:
Czy istnieją różnice w rodzajach nakładania pokrycia ?

Odpowiedź:
Tak, to jest zawsze zależne od rodzaju powierzchni. Niektóre produkty mogą być reką wypolerowanie, niektóre zanurzane lub wypędzlowane (np. szkło samochodowe, Nano multi pianka). Inne można również popryskać airless urządzeniem ( np. drzewo i kamień).

Top


Pytanie:
Można powierzchnię na zewnątrz pokryć również zimą ?

Odpowiedź:
Tak, jeżeli jest zapewnione wysuszenie powierzchni przy + 4° C.

Top


Pytanie:
Jak można zapobiec powstawaniu plam na powierzchni ?

Odpowiedź:
Przez jednorazowe lub wielorazowe mycie czystą wodą, można usunąć plamy, które powstały bezpośrednio po pokryciu powierzchni i jej wysuszeniu.

Top


Pytanie:
Efekt spływania perełek wody zaniknął lub jest słabszy - co robić ?

Odpowiedź:
Po wielokrotnym praniu tekstyli może być ten efekt słabszy, w tym wypadku musimy tekstylie znowu pokryć. Częstym powodem tego jest, że na tekstyli pozostają resztki środków do prania (tensyd), które przeszkadzają w spływaniu cieczy, jednak włókna są nadal pokryte. Ponowne wypranie w czystej wodzie, wróci nam efekt spływania perełek wody. Należy przy tym uważać, żeby tekstylie po ponownym wypraniu w czystej wodzie, ponownie powlec pokryciem.

Przy innych materiałach pozostawione zabrudzenie może również osłabić efekt spływania, w tym wypadku należy powierzchnię wyczyścić łagodnym środkiem do czyszczenia, następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Nie wróci efekt sperlania się, oznacza to uszkodzenie pokrycia.

Top


Pytanie:
Jak pokryć duże powierzchnie - ręką czy pistoletem spryskującym ?

Odpowiedź:
Jakość pokrycia jest właściwie nie zależna od tego czy jest popryskana, posmarowana czy potarta hustką. Wielkie powierzchnie nie mają bezpośredniego wpływu na technikę pokrycia. W gospodarstwie domowym sprawdziły się zastosowane rozpryskiwacze. Przy dużych pokryciach jak np. elewacje czy pomniki, często używane jest tzw. airless urządzenie.

Top


Pytanie:
Jak zachowuje się pokryta powierzchnia podczas mrozów i upałów ?

Odpowiedź:
Die Nano pokrycie jest zupełnie stabilne na różne temperatury.

Top


Pytanie:
Można Nano produkty nałożyć na powierzchnię, która jest pokryta innymi produktami ?

Odpowiedź:
Tak, jednak wszystkie powierzchnie muszą być dokładnie wyczyszczone (czyste, suche i wolne od tłuszczy).

Top

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions