Nanotechnologia - artykuły dla przemysłu, handlu i uslug oraz rzemiosła - Nano lakowanie powierzchni & środki czyszczące z handlu

Nanotechnologia Pokrycie
Włókna & skóry
Szkła & ceramiki
Szyb okiennych
Betonu & spodu
Szyb samochod.
Nano multi pianka
Lakieru samochod.
Drzewa & Kamienia
Felg (alu & metalu)
Tworzyw sztucznych
Chrom i met. szlach.

Nanotechnologia Przeciw zaparowywaniu
Szyb samochod.
Tworzyw sztuczn.

Nanotechnologia Antystatyka
Laminatu
Meble politurowane

Oczyszczacz
Szyb okiennych
Szyb samochod.
Szkła & ceramiki
Włókna & skóry
Felg (alu & metalu)
Drzewa & Kamienia
Uniwersalny d pojaz.
Brutalo-oczyszczacz
Dywanów/wykładzin

Pielęgnacja
Gum
Broni
Monitorów
Steel Protec
Kołowrotka od wędki
 Walor wiadości do Nanotechnologi-lakowanie/pokrycie powierzchni

Wszystkie Nano partykuły składają się większości z materialien:

 • Diamantu
 • Ceramiki
 • Srebra
 • Szkła

Walor wiadości do Nanotechnologi-lakowanie/pokrycie powierzchniTe materialien są razem złożone według nano formującej się powierzchni. Tworzywo noszące składa się z wody albo alkoholu.

Die "Nanos" formują się, przez samoorganizujące przciw przyleganiu komponenty, do nie widocznej bariery podobnej do szkła. Na zakalkowanej/pokrycie powierzchni siedzą tylko "Nanos" w czasie kiedy woda i alkohol całkowicie ulatniają się.

Wszystkie Nano cząstki są odporne na temperarturę do ok. 300°C.

Nasze Nano zalakowanie funkcjonuje najlepiej na do tego skonzeptowanej powierzchni.

Czym odróżnia się Percenta Nano technologia od współkonkurencji ?

 • Wielu współkonkurentów sprzedają często jeden produkt na wszystko!
 • Wielu współkonkurentów sprzedają jeszcze nie aktualną i nie rozwniętą Nanotechnologię. Nasza Nano technologia jest zawsze na najnowocześniejszym poziomie. Obecnie znajduje się w naszym laboratorium ok. 300 dalszych produktów do testowania i udoskonalania.
 • Znajdujące się w handlu produkty są często wymieszane z przeszkadzającymi tworzywami jak: wosk, teflon, oleje, silikon. Tworzywa te tworzą na powierzchni przeszkadzającą warstwę, która skraca czas działania laku. Nasze produkty są wolne od silikonu, akrylu, czy teflonu.
 • Dużo znajdujących się na rynku produktów są nie aktywne w oddychaniu (nasze produkty są). Jeżeli Nano-pokrycie nie jest aktywne w oddychaniu, może szybko powstać, na materiale leżącym pod spodem, grzyb.

Czas działania zalakowania:

Czas działania Nano lakowania jest zależna od różnego rodzaju komponentów.

Działanie naszego produktu wzmocnione jest przez przedoczyszczenie powierzchni do pokrycia.

 • Na tensydach, tłuszczach i olejach nie przylega żadne lakowanie
 • Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleji!
 • Nigdy nie czyścić przed pokryciem spirytusem

Różnica czasu stwardnienia się zalakowanej powierzchni jet zależna od rodzaju powierzchni i warunków atmosferycznych. Tylko jeżeli "Nanos" kompletnie stwardnione są, dają gwarancję długotrwałego zalakowania. Dlatego koniecznością jest używanie każdego Nano produktu według instrukcji! Termiczne stwardnienie przedłuża działanie pokrycia!

Dla każdej powierzchni oferujemy specjalne pokrycie, dlatego ważne jest, żeby tą powierzchnię pokryć, dla której produkt został złożony. Składniki zmieniają się w ich złożeniu. W niektórych jest więcej "ceramik-Nanos" np. beton, w innej jest więcej szkła-Nanos np. szybach samochodowych. Jak już wyżej stwierdziliśmy, ofermuje w żadnym wypadku jeden produkt na wszystko.

Potym jak pokryliśmy powierzchnię, prosimy ją nie czyścić więcej agresywnymi środkami do czyszczenia, tylko wodą lub naszym wolnymi od szkodlowych składników środkami do czyszczenia.

Od naszych niektórych partnerów dowiedzieliśmy się, że ich klijenci robią bardzo duże błędy używając do czyszczenia w dalszym ciągu zwykłach domowych środków z agresywnymi składnikami. Te środki powodują, że nano-strukura skleja się.

Nasz typ tym w przypadku: wyczyścić powierzchnię nie wielką ilością spirytusu lub zetrzeć ją, nawilżoną Nano gumką so ścierania. Na końcu mamy pokrycie znowu świeże.

Aby od początku uniknąć tego problemu, polecamy używanie naszych środków czyszczących.

Jeżeli te punkty będą brane pod uwagę przy używaniu, działanie Nano pokrycia występuje następująco:

 • Szyby samochodowe: ok. 30 000 km (zależne od warunków atmosferycznych) lub do 2 lat.
 • Lakier smochodowy: do 2 lat (zależne od warunków atmosferycznych)
 • Szyby okienne (SR): 2 - 3 lat (zależne od warunków atmosferycznych)
 • Tekstylia & skóry: ok. 15 prań do 40°C (wolne od tenzydów)
 • Drzewo & kamień: porowaty kamień od 5 - 10 lat
 • Chrom & metal szlachetny: do 2 lat
 • Beton/podłoże: 15 lat lub dłużej
 • Multi pianka: 6 do 10 miesięcy
 • Tworzywo sztuczne: do 2 lat
 • Gładki kamień od 2 - 5 lat
 • Szkło i ceramika: do 2 lat
 • Felgi: do 2 lat

Zwykłe wady w użyciu:

Inne zwykłe braki w używaniu zmieniają się od produkta do produkta. Jeszcze raz prosimy o używanie naszych produktów wedlug instrukcji lub etykietki.

 • Lakier samochodowy: 75 ml każdego komponentu na jedno auto
 • Tekstylia i skóry: 10 - 100 ml w zależności od siły wsiąkania
 • Beton/podłoże: wsiąkające podłoże: 100 - 200ml / m2
 • Drzewo & kamień: kamień porowaty 100 - 150ml / m2
 • Słabo do wcale wsiąkające podłoże: 10 - 20 ml / m2
 • Chrom & metal szlachetny: 10 - 25ml / m2
 • Tworzywo sztuczne: : 10 - 25 ml / m2
 • Szyba samochodowa: ok. 10ml / m2
 • Szkło & ceramika: 10 - 25ml / m2
 • Szyby okienne: 10 - 25ml / m2
 • Gładki kamień: ok. 50ml /m2
 • Multi pianka: 10 - 25ml / m2
 • Felgi: 10 - 25ml / m2
 • Polerujący (abrasiv) środek do czyszczenia 10 - 25ml / m2 nie rozcieńczony
 • Wolny od środków szkodliwych (tensydy) 10 - 25ml / m2 nie rozcieńczony
Nanotechnologia
Lotusefekt
Funkcjonowanie
Nanotechnologia
Walor wiadomości

Zentrala/Hurtownia
Przemysł
Rzemiosło
Partnerzy dystrybucyjni

Inofomacje
OGP
Ceny
Własna marka

Infromacja
Kontakt
Metryka
My o nas
Strona startowa
Ogólne instrukcje

Produkty specjalne
Statki/łodzie
Outdoor-Spray
Części wymienne
Niszczące roztocza
Przeciw zamarzaniu
3 ochrona okularów
Gumka do ścierania brudu
 
 Last Update: 24.06.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions